ซอฟต์แวร์ค พร้อมให้บริการ FoneStar กับลูกค้าของเรา และนำไปสู่การสร้างระบบต่อไป

แพลตฟอร์ม FoneStar คือซอฟต์แวร์ระบบ ซึ่งประกอบด้วยโมดูลต่างๆดังนี้

 • PBX สำหรับการดำเนินงานด้านโทรศัพท์ (เชื่อมต่อกับ บริษัทที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 • ช่องทาง SMS สำหรับการจัดการของข้อความ SMS (เชื่อมต่อกับบริการ SMS)
 • โมดูลสมาชิกที่จะจัดการกับการลงทะเบียนของลูกค้าในการจัดการค่าใช้จ่ายและการเรียกเก็บเงิน
 • ช่องทางการชำระเงิน
 • ช่องทาง อีเมล์ (เชื่อมต่อกับบริการอีเมล์)
 • ผู้ซื้อ ซื้อและนำไปสู่การสร้างโมดูลที่จัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
 • สินค้า
 • การตลาด
 • การนำทาง
 • รายงาน
 • โมดูลการจัดการระบบ

FoneStar มีให้ใช้แล้วทั่วโลก ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ

ติดต่อ ซอฟต์แวร์ค เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ FoneStar หรือพบปะพูดคุยกับบริษัท อีเมลถึง: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.